Świadomy naród z Januszem Majewskim

Spotkanie z reżyserem Januszem Majewskim, projekcja filmu „Mała matura”, a po emisji grochówka dla wszystkich gości. To wszystko w ramach projektu „Świadomy Naród”, który był realizowany przez Stowarzyszenie CIS i MDK, a na którego realizację stowarzyszenie pozyskało środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Impreza odbyła się pod patronatem Adama Kiełczewskiego, Burmistrza Miasta.

„Świadomy Naród”- pod takim hasłem realizowany był projekt dofinansowany z Ministerstwa Obrony Narodowej , którego podjęło się Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych i Miejski Dom Kultury w Grajewie. 11 listopada o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie z wybitnym polskim reżyserem filmowym, Januszem Majewskim na którym poznaliśmy czym jest patriotyzm dla samego reżysera, jak przejawiał się i kształtował w jego życiu i jaki wpływ miał na przyszłość mistrza reżyserii. Przed projekcją filmu „Mała matura”, która była kolejnym punktem programu można było kupić książki Janusza Majewskiego i wziąć autograf. Odbyła się także promocja służby wojskowej. Cały projekt zakończyła wspólna żołnierska grochówka.

Centrum Inicjatyw Społecznych dziękuje pracownikom MDK Grajewo za wspólną organizację imprezy. Nauczycielom i uczniom z klasy wojskowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku. Annie Niedźwiedzkiej za pomoc w prowadzeniu. Paniom: Ramotowskiej Grażynie, Halinie Zdankowskiej oraz Jasinowskiej Marii za pomoc w wydawaniu grochówki, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.