Serce dla miasta – akcja malowania

Po akcjach z cyklu „Godzina dla Ekologi” Członkowie stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych i wolontariusze postanowili odnowić ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego. Serce dla miasta to cykliczna bezinteresowna akcja dbania o naszą małą ojczyznę.

Z potrzeby serca odmalowali ogrodzenie.

Serce dla miasta – pod taką nazwą zaczyna się cykl akcji, które mają na celu dbanie o Nasze Miasto (jak tylko CIS otrzyma wszystkie stosowne pozwolenia, poinformuje o kolejnych działaniach). Pierwsza, która zapoczątkowała cykl polegała na odmalowaniu ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego. W ciągu dwóch popołudni członkowie stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych i wolontariusze odmalowali ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego. W akcji zorganizowanej przez CIS brali udział członkowie i wolontariusze. Przechodni byli pełni podziwu, że w tych czasach w czynie społecznym można bezinteresownie pracować. Kilku z nich chodź na moment chwyciło za pędzel i przyłączyło się do akcji.

Wielu wyrażało cichą nadzieję, że po tak dużym sukcesie już wkrótce inni zaczną naśladować grajewskich wolontariuszy!! W każdym razie ziarno zostało zasiane!!

Centrum Inicjatyw Społecznych śle serdecznie podziękowania dla radnych: Henryki Jagielskiej i Moniki Stefańskiej, które poświęciły swój czas i przyłączyły się do akcji. Wierzymy, że przy kolejnych akcjach wezmą udział pozostali radni. Podziękowania składamy również dla p. Barbary Zdankowskiej za pomoc i udział w tej 2 dniowej akcji.

Można mówić po co malować po co to, czy czy tamto, ale warto się zastanowić do czego to doprowadzi. Dziś wolontariat, bezinteresowna praca, pomoc jest bezcenna i nieoceniona. Dlatego takie osoby trzeba doceniać i robić wszystko by obudzić wolontariat.

W głębi serca każdy z nas zrobił coś bezinteresownego i przynajmniej przez chwilę był wolontariuszem!!