Szkolenie dla stowarzyszeń i wolontariuszy

Pierwsza działania Stowarzyszenia CIS opierały się na współpracy ze stowarzyszeniami.
Zorganizowaliśmy wraz z Fundacją Polsko-Amerykańska szkolenie dla
wolontariuszy i członków różnych stowarzyszeń. Brały w nim udział m.in
obecna prezes SWISON.