40 tys złotych na dodatkowe zajęcia

41.703.40 zł to kwota jaką pozyskaliśmy na projekt pod nazwą „Kompetencje kluczowe w Szkole Podstawowej w Radziłowie”
Celem projektu było podniesienie umiejętności uczniów z różnych przedmiotów szkolnych.